Privacyverklaring


1. Welkom

Dit document beschrijft ons privacy beleid met betrekking tot de verwerking en gebruik van klantgegevens. In deze notitie verwijzen u en uw naar de persoon over wie wij gegevens verwerken. Zij zijn een klant, een vertegenwoordiger van een klant of een bezoeker van onze website.


2. Algemeen

Office Depot vertegenwoordigt een aantal bedrijven en heeft haar Europese hoofdkantoor in Venlo, Nederland. Office Depot is beheerder van gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar https://eur-lex.europa.eu/.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de verzameling, de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens (persoonlijke gegevens betreffen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

Office Depot neemt de volgende principes met betrekking tot persoonlijke gegevens in acht:

 • We zijn zorgvuldig met de persoonlijke informatie die we van u vragen en verzamelen.
 • We slaan persoonlijke informatie alleen op zolang wij dit nodig hebben en indien wij hiervoor een reden hebben.
 • We proberen het zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken om deze informatie te beheren.
 • We streven naar volledige transparantie ten aanzien van het verzamelen, gebruik en delen van uw persoonlijke informatie.


3. Welke informatie verzamelen we over u?

Om aan de verzoeken van gebruikers van onze websites te voldoen, kan u worden gevraagd om de volgende informatie te verstrekken:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw postadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw contactgegevens


4. Waar verzamelt Office Depot deze informatie?

Office Depot verzamelt persoonlijke gegevens als u zich bij ons registreert of een bestelling plaatst. Ook wordt informatie verzamelt bij vrijwillige klantonderzoeken, het geven van feedback of de deelname aan wedstrijden. Informatie over het gebruik van de website wordt verzameld met behulp van cookies.

Indien u zich registreert voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam gebruikt voor advertentiedoeleinden van Office Depot totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Het afmelden is op elk moment mogelijk door op de link te klikken in de e-mail of contact op te nemen met de klantenservice.


5. Hoe gebruiken we uw informatie?

We verzamelen en verwerken uw informatie alleen voor specifieke doeleinden, waaronder:

 • De verbetering van de kwaliteit van onze producten en de ontwikkeling van nieuwe producten
 • De analyse van trends
 • De verbetering en beveiliging van de website

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen worden verwerkt, gebruikt en opgeslagen voor de uitvoering van uw bestelling, alsmede voor kredietcontroles, personalisering van de website en marketingactiviteiten.

Indien nodig worden uw gegevens aan servicepartners doorgegeven (bijvoorbeeld transporteurs) en alleen door hen verwerkt en gebruikt voor het toegestane doel. Office Depot deelt uw gegevens niet onrechtmatig met bedrijven buiten onze groep.


6. Verzoek om toegang tot een onderwerp

U heeft het recht om informatie op te vragen over uw gegevens die wij verwerken of opslaan. U kunt ons op elk moment vragen informatie die volgens u onjuist is, te corrigeren of te verwijderen. Via de volgende link kunt u een toegangsverzoek indienen. https://sar.officedepot.eu


7. Verzoek om toegang tot een onderwerp

Wat zijn cookies?
Een cookie is een stukje gegeven, een databestand met anonieme informatie met onder andere een unieke gebruikersidentificatie en een websitenaam. Traceringstechnologieën zoals cookies, bakens, tags en scripts kunnen gebruikt worden om trends te analyseren. Raadpleeg de Cookie Notitie voor meer informatie over ons Cookiebeleid.


8. Websites van derden

Deze Privacy Notitie is alleen van toepassing op deze website. Onze websites bevatten links naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat Office Depot niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites, noch hier enige aansprakelijkheid voor aanvaardt, zelfs als de links hiernaar verwijzen.


9. Klachten

Indien u zich zorgen maakt of een klacht wil indienen bij Office Depot over de manier waarop uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, dan wel beroep wil aantekenen tegen een beslissing, kunt u contact opnemen met het Data Protection Office via het e-mailadres dpo@officedepot.eu. U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.


10. Contact opnemen

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via:

 • E-mail: dpo@officedepot.eu
 • Of stuur een brief naar:

  DPO
  Office Depot
  Columbusweg 33
  5928 LA Venlo
  Nederland