Mensen

De gezondheid en het welzijn van onze medewerkers staan centraal in onze manier van werken.

Lees meer ›

Hoe bereiken we dit?

We hebben een omgeving gecreëerd waarin onze mensen toegang hebben tot trainingen, ondersteuning, veilige werkomstandigheden werken en een balans tussen werk en privéleven die hen in staat stelt een gezond leven te leiden.

We zorgen er tevens voor dat aan de hoogste normen van naleving en bestuur wordt voldaan, zodat iedereen eerlijk en gepast wordt betaald. Bovendien bieden we mogelijkheden aan onze mensen om iets terug te geven door middel van liefdadigheids- en gemeenschapswerk.


Veiligheids-
managementsystemen

We zijn gecertificeerd tot en voldoen aan ISO45001; een van de hoogste gezondheids- en veiligheidsnormen ter wereld.

Gespecialiseerd
Compliance Team

We hebben een gespecialiseerd team om collega's te beoordelen en adviseren over alle gezondheids- en veiligheidsnormen.

Programma Voor
Gedragsveiligheid

Met ons PVG handhaven we onze veiligheidscultuur en streven we voortdurend naar het verbeteren van onze normen.

Compliance
Kampioenen

We nemen naleving serieus en hebben mensen op onze locaties om ervoor te zorgen dat de veiligheidsnormen worden gehandhaafd.

Leren & Ontwikkeling

We hebben een krachtig programma van online en offline training om ervoor te zorgen dat onze hoge gezondheids- en veiligheidsnormen zijn ingebed en worden gehandhaafd.

Partnerschappen

Onze partners worden grondig gescreend om ervoor te zorgen dat ze aan onze verwachtingen voldoen.

Gelijkheid & Diversiteit

Als werkgever staan wij voor gelijkheid en diversiteit. We zorgen voor een discriminatievrije, gezinsvriendelijke en ondersteunende werkomgeving.

Investors in People

We hebben de Silver Award van Investors in People ontvangen; deze onderscheiding laat zien hoe toegewijd we zijn in het investeren in het welzijn en de voortdurende ontwikkeling van collega's.

Moderne
Slavernij

We voldoen aan de UK Modern Slavery Act 2015 en zorgen ervoor dat we alleen samenwerken met leveranciers die aan dezelfde strenge normen voldoen.

Gemeenschap en liefdadigheid

We werken in en ondersteunen onze gemeenschappen en zamelen geld in voor zowel lokale als nationale goede doelen. Hiernaast bieden we een salarisregeling waarbij collega's een percentage van hun salaris aan liefdadigheidsinstellingen kunnen schenken.