Klimaat

We kijken naar het grote geheel als het gaat om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het verrichten van goede daden voor ons milieu. We begrijpen dat de impact die we lokaal hebben, wereldwijd een domino-effect zal creëren.

Lees meer ›

Hoe doen we het?

We minimaliseren onze CO2-voetafdruk en het verbruik van hulpbronnen, verminderen onze verspilling en gebruiken energiebesparende maatregelen waar en wanneer dat mogelijk is.

Dit gaat verder dan onze werkplek. We streven er ook naar om samen te werken met partners die onze passie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een positieve impact op de wereld delen.


Broeikasgasbeheersing

Onze emissies worden elk jaar onafhankelijk geïnspecteerd, geverifieerd, getest en gecertificeerd en we gebruiken die feedback om onze praktijken te verbeteren en onze emissies te verminderen. We produceren ook een CO2-voetafdrukrapport voor onze klanten.

Koolstofneutraal

We werken samen met ClimatePartner om te investeren in koolstofprojecten om onze uitstoot van koolstof te compenseren en bij te dragen aan de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Levering

We werken samen met onze klanten om mogelijkheden te identificeren voor het consolideren van bestellingen om het aantal leveringen te verminderen en onze CO2-uitstoot te verminderen.